Prihlásenie
V košíku máš za: 0 €
nastavenia
  1. 1. OBJEDNÁVKA
  2. 2. STORNO OBJEDNÁVKY
  3. 3. PLATBA, DODACIE PODMIENKY A CENA
  4. 4. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
  5. 5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRI ZÁSIELKOVOM PREDAJI


1. OBJEDNÁVKA


Všetky produkty ponúkané v našom e-shope si môžete objednať vyplnením internetovej objednávky.


2. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred spätným potvrdením objednávky z našej strany. V prípade, že zákazník potvrdí objednávku nášmu obchodníkovi, objednávka sa stáva záväzná. Objednávku je možné zrušiť, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody, ak už bol kupujúcemu zaobstaraný a kúpený tovar na objednávku.


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), tovar sa už prestal vyrábať alebo sa nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka, prípadne jej prevyšujúca časť, prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na adresu v lehote do 7 kalendárnych dní.

3. PLATBA, DODACIE PODMIENKY A CENA

Platba za tovar "Bankovým prevodom" sa rozumie:
- kupujúcemu bude vystavená zálohová faktúra a zaslaná emailom, po jej uhradení bude zaslaný tovar zvoleným spôsobom (samozrejme bez dobierky)
Ak ste faktúru stratili, môžete urobiť úhradu aj priamo na účet: 4002009752 / 7500 (ČSOB Banka, a.s.), kde variabilný symbol je číslo objednávky, konštantný symbol je 0008 a suma je konečná cena objednávky (položka výsledná cena v košíku).

Platba "Úhrada dobierky kuriérovi pri prevzatí zásielky " sa rozumie:
- kupujúcemu bude zaslaný tovar na dobierku prostredníctvom expresného poštového kuriéra. Kupujúci uhradí tovar pri preberaní zásielky.

Platba "Osobne" sa rozumie:
- kupujúci si objedná tovar a osobne si ho vyzdvihne v priestoroch sídla spoločnosti v Lietavskej Lúčke pri Žiline. Predávajúci potvrdí, že tovar je skladom. Potvrdenie predávajúcim bude vykonané telefonicky, alebo emailom. Úhrada tovaru je v hotovosti, prípadne bankovým prevodom (pred prevzatím objednávky).

Platba "Poštovou poukážkou alebo šekom" sa rozumie:
- kupujúcemu bude vystavená zálohová faktúra a zaslaná emailom, po jej uhradení bude zaslaný tovar.


Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%.

4. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ubezpečujeme Vás, že predávame značkový tovar najvyššej kvality. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. V prípade reklamácie sa prosím riaďte nasledovnými pokynmi.1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim dôkladne prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených vadách do 3 dní písomne informovať predávajúceho.
2. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci podať písomnou formou (e-mailom) v lehote 3 dní od zistenia vady. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady, tj. treba uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.
3. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu dodacieho listu a útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodbornej manipulácie a používania produktu, rovnako ako vady spôsobené vonkajšími udalosťami, nadmerným opotrebením a mechanickým poškodením. Na vady takéhoto pôvodu sa poskytnutá záruka nevzťahuje.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady a škody spôsobené iným, než návodom určeným použitím tovaru.
6. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie o postupe vybavenia reklamácie.
7. Doba vybavenia reklamácie je stanovená na 30 dní.
8. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu bude vrátený späť na náklady zákazníka.5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRI ZÁSIELKOVOM PREDAJI

Ak zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní vrátiť (odstúpenie od kúpnej zmluvy pri zásielkovom predaji) a peniaze Vám budú v plnej výške okamžite vrátené späť.
To znamená, že tovar si môžete vyskúšať a otestovať v pohodlí domova a ak Vám dokonale nesadne podľa Vašich predstáv, môžete ho jednoducho vrátiť.

Pre uplatnenie si vrátenia peňazí je potrebné riadiť sa nasledovnými inštrukciami:
• Tovar musí byť zaslaný späť v lehote 14 pracovných dní v pôvodnom stave v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, s originálnymi štítkami a schopný ďalšieho predaja.(stačí troška opatrnosti pri rozbaľovaní,zabaľovaní a odskúšaní)
• Pokiaľ ide o obuv, musí byť tovar v originálnej krabici s pripojenými etiketami a nesmie javiť znaky používania. Odporúčame odskúšať si topánky v pohodlí domova, na koberci, dlážke atď. V prípade bežného nosenia alebo používania obuvi nemôže byť záruka vrátenia peňazí uplatnená.
• Oblečenie musí mať originálne etikety, nesmie byť nosené a vypraté.
• Prilby a helmy nesmú byť použité.
• Záruka vrátenia peňazí sa takisto nevzťahuje na kozmetiku, spodné prádlo a tovar nesúci zjavné znaky používania zo strany kupujúceho

• Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri omylom objednaní špeciálneho náhradného dielu (diel, ktorý nie je bežne dostupný a dodacia lehota obvykle prekračuje 3 týždne). K zásielke priložte prosím vyplnený návratový formulár, dodací list a kópiu útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
Vrátené budú peniaze výhradne za samotný tovar, poštovné a balné sa neprepláca. Peniaze budú poukázané zvoleným spôsobom do 15 dní od doručenia vráteného tovaru.